Ugradnja i njega noktiju

Ugradnja i njega noktiju

Ugradnja i njega noktiju

Više…

Usluga

klasik

franch

šablone, gel 250,00 kn  280,00 kn
tipse, gel  230,00 kn  250,00 kn
korekcija > 3 tjed.  180,00 kn  2o0,00 kn
korekcija > 4 tjed.  200,00 kn  230,00 kn
korekcija < 4 tjed.  250,00 kn  280,00 kn
korekc.- 1 nokat     50,00 kn     70,00 kn
korekc. slijed. nokat     20,00 kn     30,00 kn
ugrad.- palac, noge     70,00 kn     70,00 kn
Hvala puno što ste podijelili priču sa Vašim Fb prijateljima...Share on Facebook